Protokół MARCHE – podstawa ratownictwa taktycznego

Protokół Marche jest nierozerwalnie związany medycyną pola walki. Uważany jest za serce TCCC i pozwala w usystematyzowany sposób pomóc poszkodowanym, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Czym jest i jakie są jego najważniejsze elementy?Zdawać by się mogło, że wiedza z zakresu ratownictwa taktycznego, powinna interesować wyłącznie wojskowych i funkcjonariuszy biorących udział...

Jak założyć stazę taktyczną? (WYTYCZNE I INSTRUKCJA)

Jak założyć stazę taktyczną? Gdzie ją założyć i jak zrobić to prawidłowo? Są to podstawowe pytania, które mieszą się w obszarze medycyny pola walki i TCCC (Tactical Combat Casuality Care), gdzie działania bojowe i związane z nimi ekstremalne warunki, znacznie utrudniają ratowanie zdrowia oraz życia.W ratownictwie taktycznym, skuteczność interwencji, często...

Fantom do resuscytacji – jaki wybrać do szkoleń RKO?

Fantom do resuscytacji jest nieodzownym elementem szkoleń i kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, z naciskiem na resuscytację krążeniowo-oddechową. Fantomy stanowią kluczowe narzędzie w szkoleniach RKO, pozwalając kształtować i podnosić umiejętności oraz kompetencje ratownicze.Kurs pierwszej pomocy pozwala zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą powinien posiąść każdy – jest to...